תצפיות ומעקבים

סוגים שונים של מעקב סמוי

  • מעקב אחר אדם על ידי חוקר פרטי במגמה לבירור מידע אודותיו לבקשת גורם פרטי, למשל מעקב אחר בן זוג החשוד בבגידה, או איסוף מידע בעקבות סכסוך גירושים.
  • הקלטה סמויה של שיחה הנעשית פנים אל פנים או בטלפון, למשל עורך דין המעוניין להשיג הודאה בעל פה ולשם כך מקליט את שיחות הטלפון שלו עם הצד שכנגד, מבלי שהוא מודע לכך.